Iskalnik po spletni strani

Zasebna veterinarska ambulanta Trbovlje
Marko Kastelic s.dr.vet.med.

Gimnazijska cesta 19
1420 Trbovlje

Tel.: 03 56 27 604
GSM: 041 519 430,  040 425 763

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: www.veterinarska.si

 


 

Delovni čas:

pon. - pet.:
8:00 - 11:30 in
15:00 - 17:00

sobota:
8:00 - 10:00

 


 

Kako do nas?

Identifikacija in registracija kopitarjev

S 1. julijem 2009 sta se začeli uporabljati Uredba Komisije (ES) št. 504/2008 o izvajanju Direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezo z metodami za identifikacijo kopitarjev ter Uredba Vlade RS o izvajanju Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju Direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev.

Ta predpis določa, da morajo biti VSI kopitarji rojeni po 1. januarju 2009, označeni z identifikacijkim dokumetom in transponderjem (mikročipom).

 

NAMEN OZNAČEVANJA KOPITARJEV

- varovanje zdravja ljudi in živali

- izvajanje selekcije, rodovništva in reprodukcije kopitarjev ter drugih strokovnih nalog v živinoreji

- izvajanje konjeniških prireditev in tekmovanj

- zagotavljanje sledljivosti kopitarjev v reji in prometu

- izvajanje ukrepov kmetijske politike

 

REGISTER KOPITARJEV

Vsi kopitarji morajo biti označeni in vpisani v Centralni register kopitarjev, kar zagotavlja sledljivost kopitarjev in izvajanje rejskih zdravstvenih programov. Centralni register kopitarjev vodi Veterinarska fakulteta. Izdajatelj identifikacijskega dokumenta za konje lipicanske pasme je Kobilarna Lipica, za vse ostale kopitarje pa Veterinarska fakulteta.

 

NOVOSTI

Z novimi predpisi se uvaja enoten identifikacijski dokument (ID), ki se bo uporabljal za vse kopitarje. Vsi kopitarji, rojeni po 1. januarju 2009, morajo biti označeni z mikročipom.

Doslej izdani ID in PI ostanejo v veljavi in jih ni treba zamenjati.

ID za registrirane kopitarje- izpolniti je treba podatke o poreklu, za kopitarje za rejo in rabo se podatke o poreklu ne izpolnjuje.

Označitev kopitarjev do starosti 12 mesecev, namenjenih za zakol v Sloveniji: taka žrebeta se označi samo z mikročipom, ID ni potrebno izdajati, zato je takšna označitev cenejša. Žrebetom, ki bodo zaklana v drugi državi EU je potrebno izdati ID.

 

VSTOP KOPITARJEV V PREHRANSKO VERIGO

- oddelek IX mora biti ustrezno izpolnjen

- kopitarji, namenjeni za zakol, morajo biti pod enakim veterinarskim nadzorom, kakor druge vrste rejnih živali

- imetniki kopitarjev morajo voditi hlevsko knjigo in dnevnik veterinarskih storitev

 

OSTALE OBVEZNOSTI IMETNIKOV KOPITARJEV

Imetnik kopitarja je lastnik ali oseba, ki jo lastnik pooblasti za stalno ali začasno rejo kopitarja. Imetnik kopitarja je odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje:

a) spremembo imetnika ali gospodarstva, na katerem se goji kopitar, je treba sporočiti izdajatelju v 7 dneh; sporoča se samo sprememba gospodarstva, ki presega 30 dni

b) mednarodni promet:

- kopitarja, ki vstopa v Slovenijo za obdobje nad 30 dni, mora spremljati spričevalo TRACES. O prihodu kopitarja mora imetnik obvestiti Območni urad Veterinarske uprave RS ter zagotoviti vpis živali v Centralni register kopitarjev.

- pri uvozu iz tretjih držav je postopek enak postopku uvoza iz držav EU, razen kadar kopitar ni označen v skladu s predpisi. V tem primeru mora lastnik poskrbeti za predpisano označitev kopitarja in vpis v Centralni register kopitarjev

Postopek ob izgubi ID: izgubo dokumenta je treba takoj sporočiti v Centralni register kopitarjev, ki zagotovi izdajo dvojnika ali nadomestnega ID.

 

SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV

Za kršitve določb uredbe so predvidene sankcije v naslednjih primerih:

- opustitev prijave živali za označitev

- zloraba mikročipov ali dokumentacije

- opustitev prijave spremembe podatkov o lastniku, imetniku, gospodarstvu, ali prijave kopitarja v mednarodnem prometu

- opustitev prijave podatkov o prejemu zdravil pri klavnih kopitarjih

- zakol nepravilno označenega kopitarja

Zagrožene kazni za fizične osebe so od 200 do 1.200 EUR, za pravne osebe pa od 2.000 do 60.000 EUR.

 

 

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE ZA REJCE:

Žrebeta je potrebno za popis prijaviti najkasneje do dopolnjenega 6. meseca starosti na ustreznem zahtevku, ki ga lahko osebno dvignete v naši ambulanti, lahko vam ga pošljemo tudi po pošti, v kratkem pa bodo obrazci na voljo tudi na tej spletni strani.

Žrebetom, ki se bodo zaklana pred starostjo 12. mesecev v klavnici v Republiki Sloveniji ni potrebno izdati ID-ja. Vsem ostalim žrebetom, ki se bodo redila dlje ali bodo zaklana v drugi članici EU se izda ID. Vsa žrebeta se ob popisu obvezno označi s transponderjem (mikročipom), na željo imetnika se jih lahko tudi podrobno oriše, kar se zaračuna dodatno. Podroben oris je koristen v primeru, če iz kakšnega razloga transponder neha delovati, saj se lahko še vedno potrdi istovetnost kopitarja. Če je kopitar označen samo s transponderjem, v primeru odpovedi le-tega istovetnosti ni mogoče potrditi, zato tak kopitar ne bo mogel v prehransko verigo, kljub temu, da smo ga ob popisu označili kot kopitarja za zakol. Raziskave v tujini sicer kažejo, da odpove manj kot 5 % vseh transponderjev.

Ko zahtevek izpolnete v celoti, ga je potrebno poslati na naslov: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana. Prosimo, če lahko na zahtevek dopišete vašo kontaktno telefonsko številko, da se bomo lahko dogovorili za dan in okvirno uro popisa. Iz Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev nas obveščajo kje je potrebno opraviti popis kopitarja.

Sam postopek popisa: Najprej se kopitarja preveri ali že ima morda vsajen transponder, pregleda se za morebitne žige in ostale oznake. Če konj še nima transponderja, se temeljito očisti in razkuži mesto na levi strani vratu, v področju pod grivo in vsadi delujoč transponder. Po vsaditvi se preveri ali je transponder pravilno vsajen in njegovo delovanje. Na vašo željo se lahko opravi še podroben oris kopitarja. Po končanem popisu je potrebno izpolniti podatke o imetniku, podatke o gospodarstvu in podpisati izjavo (pomembno za kopitarje, ki se bodo redili za zakol). Za kopitarje, ki so označeni za zakol, je na gospodarstvu potrebno voditi Dnevnik veterinarskih posegov. Popisne liste nato pošljemo nazaj na Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, le-ti pa vam nato izdajo in na dom pošljejo identifikacijski dokument (ID).

Kadar se vam za popis in izdajo ID-ja zelo mudi, nas na to opozorite!